Javni poziv - Nacrt programa mjera za nadzor i kontrolu vektora u Crnoj Gori

Objavljeno: 19.04.2022. 10:12 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za izradu Nacrta programa mjera za nadzor i kontrolu vektora u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom za period 2022-2024. godine

Ministarstvo zdravlja obrazovaće Radnu grupu za izradu Nacrta programa mjera za nadzor i kontrolu vektora u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: Radna grupa), čiji je zadatak da shodno svojim nadležnostima sačini dokument u skladu sa metodologijom razvoja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?