Javni poziv NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu radne grupe

Objavljeno: 21.03.2024. 09:16 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija(“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

 JAVNI POZIVnevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti regulisanih profesija da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe, za izradu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu : 1

Nevladina oirganizacija može predložiti samo jednog predstavnika/cu za članstvo u Radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja moze da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu :

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva ;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo ;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije ;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja  i uspjeha );
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici,  odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo ;
 • da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Dokumentacija koja se dostavlja  uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija(fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu(fotokopiju bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijeluj;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo(stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga  ta nevladina organizacije predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu;

Rok za dostavljanje predloga  je deset dana od dana objavljivanja ovog  javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja www.gov.me/mrs i portalu e-uprave  www.euprava.me.

Predlog predstavnika/ce  nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija. 

Obrazac 2 može se preuzeti OVDJE.

Predlog predstavnika/ce  sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja radnim danima od 7 do 15 časova  ili poštom  na adresu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJADirektorat za pristup i politiku tržišta rada Rimski trg broj 46, 81 000 Podgorica

sa napomenom:”Predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija”.

Predlog predstavnika/ce  nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran  samo ako je dostavljen na propisanom obrascu,  uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministartva rada i socijalnog staranja  koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili  normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za  pristup i politiku tržišta rada - Direkcija za pristup tržištu rada.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 21.03.2024.
Rok za prijavu: 31.03.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?