Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u radnim tijelima

Objavljeno: 22.03.2024. 08:24 Autor: Ministarstvo energetike i rudarstva

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo energetike i rudarstva objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnim tijelima za pripremu:

Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima

S obzirom na obavezu države Crne Gore da svoje propise uskladi sa relevantnim propisima Evropske unije (EU), ukazala se potreba za donošenjem Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima, koji će biti potpuno usklađen sa relevantnim direktivama i regulativama EU iz oblasti energetike.

S tim u vezi, Ministarstvo energetike i rudarstva, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da pripremi Zakon o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima. Tim povodom, pozivaju se nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu za:

pripremu Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima, jedan (1)

Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo, ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti energetike;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana radnog tijela, dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti energetike, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje predstavnika vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti u nastavku.

Popunjeni obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva, u pisanom obliku na adresu Rimski trg 46, Podgorica, sa napomenom:

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za pripremu Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima; 

Obrazac 1 za javni poziv možete preuzeti u nastavku, uz napomenu da je osim evidentiranih dokumenata u ovom obrascu potrebno dostaviti i dokaz da se nevladina organizacija ne nalazi u Registru kaznene evidencije, u skladu sa članom 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo energetike i rudarstva
Objavljen: 22.03.2024.
Rok za prijavu: 01.04.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?