Javni poziv NVO za RG izmjene i dopune Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Objavljeno: 17.06.2022. 08:22 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti inovativne i/ili naučnoistraživačke djelatnosti da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija u Crnoj Gori.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik.

 Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu: 

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja https://www.gov.me/mntr i portalu e-uprave www.euprava.me .

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu: 

MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Rimski trg b.b.

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija“.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organa državne uprave koji je odgovoran za realizaciju pitanja i sagledavanje ili normativno uređenje: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.

Obavještavamo vas da Javni poziv nije vidljiv na portalu e-uprave iz razloga tehničke prirode.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Objavljen: 17.06.2022.
Rok za prijavu: 27.06.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?