Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Objavljeno: 02.02.2024. 09:53 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela ograna državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore" broj: 41/18), Ministarstvo finansija objavljuje Javni poziv za predlaganje nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?