Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Međuresorske radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Objavljeno: 14.10.2021. 08:02 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji možete preuzeti na sljedećem linku: Javni poziv-Zakon o strancima

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?