JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O LUKAMA

Objavljeno: 12.12.2023. 13:30 Autor: MSP

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavljuje,

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU
NACRTA ZAKONA O LUKAMA


Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, kao nadležni organ, je pokrenulo proceduru formiranja radnog tijela, koje će imati zadatak da učestvuje u izradi Nacrta zakona o lukama. Ovim zakonom urediće se pravni status, podjela luka, upravljanje, naknade, koncesije, red, inspekcijski nadzor kao i druga pitanja koja su od značaja za luke u Crnoj Gori.

Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima od značaja za rad luka da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u ovoj oblasti.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu:  JEDAN. 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o lukama:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u pomenutoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.


Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o lukama:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o lukama:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u pomenutoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je navladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu može se dostaviti lično na arhivi Ministarstva saobraćaja i pomorstva, radnim danima od 7 do 15 sati, ili poštom na adresu Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Rimski trg br. 46, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o lukama.

Kontakt osoba: 

Dino Tutundžić, načelnik Direkcije za pomorsku privredu

e-mail adresa: dino.tutundzic@mki.gov.me

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Objavljen: 12.12.2023.
Rok za prijavu: 26.12.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?