Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Objavljeno: 27.07.2023. 11:25 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("SIužbeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma daju na javnu raspravu

Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

i

upućuje

 JAVNI POZIV

 

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unaprjedenju kvaliteta teksta Nacrta Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail:nikola.puric@mek.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije", koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. najkasnije do 30.08.2023. godine.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizmawww.qov.me/mek i portalu e-uprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstava i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?