Javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru klubova

Objavljeno: 21.04.2022. 11:11 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 85 Zakona o sportu („Sl. list CG“ br. 44/18 i 123/21), a u skladu sa Odlukom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta broj 01-011/22-2017/1 od 14.03.2022. godine, Ministarstvo raspisuje        

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima 

u okviru sportskih klubova

U skladu sa Odlukom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta broj 01-011/22-2017/1 od 14.03.2022. godine, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u 2022. godini sufinansiraće do 70% iznosa članarine za djecu rođenu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. godine, koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.

Sufinansiraće se članarina za djecu rođenu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. godine, koja za vrijeme važenja ove Odluke mogu najviše tri puta promijeniti vrstu sporta ili sportski klub.

Pravo prijave na javni poziv imaju sportski klubovi ako ispunjavaju sljedeće uslove:

  • obavljaju sportsku djelatnost u sportu koji je razvrstan u I, II i III kategoriju sportova koji su na programu Olimpijskih igara;
  • imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;
  • ako je protekla najmanje jedna godina od dana osnivanja sportskog kluba; 
  • ako u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu, u pogledu prostora, kadra i opreme.

Mjesečna članarina se neće sufinansirati ako u prethodnih šest mjeseci taj klub nije naplaćivao članarinu, odnosno ako je članstvo bilo besplatno.

Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu predsjednika kluba o prosječnoj mjesečnoj članarini u prethodnih godinu dana;
  • kopiju rješenja o osnivanju i upisu u Registar sportskih organizacija, odnosno usklađivanju rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu;
  • potvrdu nadležnog nacionalnog saveza da imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;
  • dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o sportu, u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje (kopiju ugovora za sportski objekat; za trenera: kopije ugovora i dokaza o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova trenera iz člana 32 Zakona; potvrdu ovlašćenog lica o posjedovanju opreme, kao i spisak te opreme);
  • potvrdu o početnom broju djece koji prijavljuju za sufinansiranje (forma potvrde u prilogu). 

Za potrebe sprovođenja javnog poziva i ocjene ispunjenosti uslova predviđenih ovim pozivom, Ministarstvo će formirati Komisiju.

Ministarstvo donosi odluku o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti, u svakoj opštini u Crnoj Gori, na osnovu koje se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sportskih klubova i Ministarstva.

Odluka o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti objavljuje se na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i na portalu e-uprave.

Sredstva za sufinansiranje članarine obezbjeđuju se u budžetu Uprave za sport i mlade, a sportskom klubu uplaćuju se u tekućem mjesecu za prethodni, nakon što taj klub dostavi dokaze da se dijete u okviru tog kluba bavilo sportskim aktivnostima u periodu za koji se isplata sredstava vrši.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, ili poštom, slanjem na adresu: Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Podgorica, Vaka Đurovića b.b., sa naznakom „Za javni poziv – za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, zaključno sa 06.05.2022.godine.

Prijavu na javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?