Javni poziv nevladinim organizacijama- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Objavljeno: 18.03.2022. 10:04 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

                                                                   

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

 Javni poziv u cjelosti, kao i propratni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?