Predlaganje predstavnika NVO u Radnoj grupi za izradu Nacrta strategije za mlade 2022-2026

Objavljeno: 14.03.2022. 14:15 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

                                                                   

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE ZA MLADE 2022-2026 SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022-2024

 Javni poziv, kao i propratni obrazac možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?