Javni poziv za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane u 2021. godini

Objavljeno: 21.07.2021. 07:00 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2021. godinu i budžetskom linijom 3.5. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, objavljuje Javni poziv za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane u 2021. godini

Nepotpune i neblagovremeno podnijete prijave kao i prijave koje nijesu ovjerene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nijesu u skladu sa uslovima Javnog poziva, neće se razmatrati. Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća. Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: +382 20 482 - 134.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 25.11.2021.
Naziv:Javni poziv za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane u 2021. godini
Tip:javni
Ukupna sredstva40.000,00
Iznos pojedinačne podrške:4.000,00
Namijenjeno za:Pravna lica i preduzetnici, kojima je pretežna djelatnost proizvodnja i promet poljoprivredno prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.
Može biti investirano u:Nadoknada dijela troškova za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane: ISO 22000 (HACCP), GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?