JAVNI POZIV zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza

Objavljeno: 17.05.2021. 10:41 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskiih prava, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima za 2021. godinu.

Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da komentare i sugestije za unaprjeđenje nacrta sektorskih analiza dostave elektronskim putem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, na e-mail adrese lica zaduženih za koordinaciju konsultovanja zainteresovanih nevladinih organizacija, po oblastima:

- Nacrt sektorske analize za oblast izvršenja krivičnih sankcija: Maja Jović, e-mail:

maja.jovic@mpa.gov.me

- Nacrt sektorske analize za oblast prava LGBTI osoba: Semra Martinović, e-mail:

 semra.martinovic@mpa.gov.me

- Nacrt sektorske analize za oblast prava manjina: Fikret Lulanaj, e-mail:

 fikret.lulanaj@mpa.gov.me

- Nacrt sektorske analize za oblast rodne ravnopravnosti: Senada Cikotić, e-mail:

senada.cikotic@mpa.gov.me

- Nacrt sektorske analize za oblast lica sa invaliditetom: Hajdana Simović, e-mail:

hajdana.simovic@mpa.gov.me

Nacrt sektorske analize za oblast prava Roma i Egipćana: Gazmend Cuca, e-mail:

gazmen.cuca@mpa.gov.me;

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Nacrte sektorskih analiza možete preuzeti ovdje:

Nacrt sektorske analize za oblast izvršenja krivičnih sankcija 

 

Nacrt sektorske analize za oblast prava LGBTI osoba 

 

Nacrt sektorske analize za oblast prava manjina 

 

Nacrt sektorske analize za oblast rodne ravnopravnosti

 

Nacrt sektorske analize za oblast lica sa invaliditetom 

 

Nacrt sektorske analize za oblast prava Roma i Egipćana

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?