Javna poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Objavljeno: 28.07.2022. 11:26 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)

MINISTARSTVO PRAVDE

daje na javnu raspravu

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 

i upućuje

JAVNI POZIV
 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.

Javna rasprava o Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili na e-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

3. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

eUprava: https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=861

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?