Javna rasprava o tekstu Nacta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

Objavljeno: 11.07.2022. 08:10 Autor: Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE

Objavljuje poziv
za javnu raspravu o tekstu

NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto dana 18. jula 2022. godine u prostorijama stare zgrade Vlade (ul. Jovana Tomaševića broj 2, Podgorica) sa početkom u 10:00 časova.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde na adresu Vuka Karadžića br.3, 81000 Podgorica, ili na email: biljana.vuksanovic@mpa.gov.me.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama;

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?