K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Objavljeno: 23.07.2021. 08:35 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) i člana 3 stav 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola („Službeni list CG”, br. 41/12 i 39/15), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 166 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, od čega:

20 učenicima osnovnih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

40 učenicima osnovnih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju;

30 učenicima srednjih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

60 učenicima srednjih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju; i

16 učenicima srednjih škola koji se obrazuju za obrazovni profil za deficitarnu kvalifikaciju.

  1. USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu imaju talentovani učenici druge i narednih godina školovanja koji blagovremeno i uspješno ispunjavaju obaveze propisane statutom škole. Talentovanog učenika, za stipendiju predlaže nastavničko vijeće osnovne, odnosno srednje škole, na osnovu pisane preporuke predmetnog nastavnika.

Talentovanim učenikom smatra se učenik koji iz pojedinih nastavnih predmeta, odnosno oblasti, pokazuje naročiti smisao, interes, radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postiže izvanredne rezultate, a ima opšti uspjeh najmanje vrlo dobar.

           2. KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

Ukoliko se prijavi više kandidata od broja predviđenog konkursom, prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu, kao i veći broj osvojenih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima iz nastavnih predmeta.

Učenici osnovne škole prilažu nagrade stečene u toku osnovnog obrazovanja, a učenici srednje škole, nagrade stečene u toku srednjeg obrazovanja.

Kriterijumi za dodjelu stipendije određeni su u skladu sa članom 7 Pravilnika.

  1. DEFICITARNE KVALIFIKACIJE

Ministarstvo će, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 16 stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju za obrazovni profil za deficitarnu kvalifikaciju.

Obrazovni profili za deficitarne kvalifikacije, prema podacima Centra za stručno obrazovanje i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, za školsku 2021/2022. godinu, su:

tehničar mehatronike;

elektrotehničar energetike;

instalater termotehničkih sistema;

ratar-povrtar;

izvođač završnih građevinskih radova .

Učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarne kvalifikacije, vrednovaće se u skladu sa čl. 6 i 7 Pravilnika.

 4. ODLUKA O DODJELI I PRESTANKU STIPENDIJE

 Odluku o dodjeli i prestanku stipendije talentovanim učenicima donosi komisija koju imenuje Ministarstvo.

Prijedlog rang liste kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju, objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Učenik, odnosno roditelj učenika, ima pravo prigovora na prijedlog rang liste, u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata na internet stranici Ministarstva.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

 Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja, odobrava se za jednu školsku godinu i isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Učeniku prestaje stipendiranje, ako:

nastavničko vijeće škole ne predloži produženje stipendije;

nije postigao uspjeh na osnovu koga je stekao pravo na stipendiju i

samovoljno promijeni školu.

 POTREBNA DOKUMENTA

 Učenici koji prvi put konkurišu za stipendiju, dostavljaju:

Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva);

Prijedlog nastavničkog vijeća osnovne, odnosno srednje škole;

Preporuku predmetnog nastavnika;

Potvrdu o redovnom školovanju;

Ovjerene kopije svjedočanstva iz prethodnih godina školovanja (za učenike osnovne škole svjedočanstva stečena u toku osnovnog obrazovanja, a za učenike srednje škole svjedočanstva stečena u toku srednjeg obrazovanja);

Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (za učenike osnovne škole nagrade stečena u toku osnovnog obrazovanja, a za učenike srednje škole nagrade stečene u toku srednjeg obrazovanja); i

Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte.

Učenici koji produžavaju pravo na stipendiju, dostavljaju:

Prijavu (formular za prijavljivanje nalazi se na internet stranici Ministarstva);

Prijedlog nastavničkog vijeća osnovne, odnosno srednje škole;

Preporuku predmetnog nastavnika;

Potvrdu o redovnom školovanju;

Ovjerena kopija svjedočanstva prethodno završenog razreda škole;

Ovjerene kopije dokaza o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima (nagrade stečene u prethodnom razredu osnovne ili srednje škole); i

Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 1. septembra do 18. oktobra 2021. godine.

            Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

 Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direkcija za učenički i studentski standard

Ul. Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

Poštanski fah 110

Tekst konkursa i prijavni formular nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Kontakt telefon: (020) 410 197


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?