Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim učenicima za školsku 2022/2023. godinu

Objavljeno: 22.07.2022. 08:20 Autor: Ministarstvo prosvjete

Na osnovu člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 39/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21) i člana 3 stav 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola („Službeni list CG”, br. 41/12 i 39/15), Ministarstvo prosvjete raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA 

ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Ministarstvo prosvjete će, u skladu sa ovim konkursom, dodijeliti 166 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, od čega:

30 učenicima osnovnih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

30 učenicima osnovnih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju;

40 učenicima srednjih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

50 učenicima srednjih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju i

16 učenicima srednjih škola koji se obrazuju za obrazovni profil za deficitarnu kvalifikaciju.

KONKURS U CJELOSTI, KAO I PRIJAVU ZA ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA MOŽETE PREUZETI U NASTAVKU. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?