Konkurs sa sufinansiranje putnih troškova za studijske boravke u zemlji i inostranstvu

Objavljeno: 22.07.2022. 13:02 Autor: Ministarstvo prosvjete

MINISTARSTVO PROSVJETE 

o b j a v lj u j e 

K O N K U R S 

ZA SUFINANSIRANJE PUTNIH TROŠKOVA ZA STUDIJSKE BORAVKE U INOSTRANSTVU


1. SUFINANSIRANJE PUTNIH TROŠKOVA ZA STUDIJSKE BORAVKE U INOSTRANSTVU I DOBITNIKE STIPENDIJA STRANIH VLADA

 Ministarstvo prosvjete može sufinansirati putne troškove za studente s ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i to:

  • za studente, dobitnike stipendija za studijske boravke u 2022. godini u minimalnom trajanju od 21 dan, po osnovu programa mobilnosti. Izuzetno, putni troškovi se mogu sufinansirati za dobitnike CEEPUS stipendije iako je studijski boravak kraći od 21 dan za ljetnje škole i istraživačke boravke.   Putni troškovi se sufinansiraju jedanput u toku jedne kalendarske godine;
  • dobitnike stipendija stranih vlada za 2022/2023. godinu, koje se realizuju preko Ministarstva prosvjete. Putni troškovi za dobitnike stipendija stranih vlada se sufinansiraju jedanput u toku trajanja jednog ciklusa školovanja.
  • Za programe mobilnosti i stipendije stranih vlada Ministarstvo će sufinansirati putne troškove u iznosu 200 eura.

Konkurs za ove namjene otvoren je do 16. decembra 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo prosvjete Direktorat za tercijarno obrazovanje

Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Arhiva – kancelarija broj 6

Kontakt: Sufinansiranje putnih troškova za dobitnike stipendija stranih vlada i putnih troškova za studijske boravke u inostranstvu – CEEPUS, bilateralne stipendije i sl; e-mail adresa: nada.vuksanovic@mp.gov.me

Prijavu na Konkurs možete preuzeti u nastavku. 

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?