Конкурс са суфинансирање путних трошкова за студијске боравке у земљи и иностранству

Објављено: 22.07.2022. 13:02 Аутор: Министарство просвјете

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ 

о б ј а в љ у ј е 

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СТУДИЈСКЕ БОРАВКЕ У ИНОСТРАНСТВУ


1. СУФИНАНСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СТУДИЈСКЕ БОРАВКЕ У ИНОСТРАНСТВУ И ДОБИТНИКЕ СТИПЕНДИЈА СТРАНИХ ВЛАДА

 Министарство просвјете може суфинансирати путне трошкове за студенте с установа високог образовања у Црној Гори, и то:

  • за студенте, добитнике стипендија за студијске боравке у 2022. години у минималном трајању од 21 дан, по основу програма мобилности. Изузетно, путни трошкови се могу суфинансирати за добитнике ЦЕЕПУС стипендије иако је студијски боравак краћи од 21 дан за љетње школе и истраживачке боравке.   Путни трошкови се суфинансирају једанпут у току једне календарске године;
  • добитнике стипендија страних влада за 2022/2023. годину, које се реализују преко Министарства просвјете. Путни трошкови за добитнике стипендија страних влада се суфинансирају једанпут у току трајања једног циклуса школовања.
  • За програме мобилности и стипендије страних влада Министарство ће суфинансирати путне трошкове у износу 200 еура.

Конкурс за ове намјене отворен је до 16. децембра 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу:

Министарство просвјете Директорат за терцијарно образовање

Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица

Архива – канцеларија број 6

Контакт: Суфинансирање путних трошкова за добитнике стипендија страних влада и путних трошкова за студијске боравке у иностранству – ЦЕЕПУС, билатералне стипендије и сл; е-маил адреса: нада.вуксановиц@мп.гов.ме

Пријаву на Конкурс можете преузети у наставку. 

 

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?