Lista kandidata NVO - Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena

Objavljeno: 22.07.2022. 12:30 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje:

LISTU KANDIDATA/KINJA NVO

(po javnom pozivu)

Koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom broj br. 062-322/22-4806/4 objavljenim 05.07.2022. godine:

Nevladina organizacija “Zeleni Dom (Green Home)” predložila je Sanju Orlandić, za kandidatkinju u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena;

Nevladina organizacija „Eko tim“, Nevladina organizacija Parkovi Dinarida- Mreža zaštićenih područija Dinarida, Nevladino udruženje „LEGALIS“,  Ekološko udruženje mladih „Zeleni centar“ predložili su Dijanu Milev Čavor za zajedničku kadidatkinju radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena;

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladinih organizacija, utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz člana 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18).

Svi predlozi za imenovanje predstavnika NVO dostavljeni su blagovremeno.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?