Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenja deponija – smanjenja odloženih količina organskog otpada sa nedostacima dostavljene dokumentacije.

Objavljeno: 09.05.2022. 07:22 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenja deponija – smanjenja odloženih količina organskog otpada sa nedostacima dostavljene dokumentacije. Nedostajuću dokumentaciju dostaviti u roku od 5 dana od dana ove objave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?