Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javnom konkursu za finansiranje projekata o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada

Objavljeno: 10.11.2021. 11:45 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

- Na javnom konkursu za finansiranje projekata o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada, NVO “Zaštita eko biodiverziteta” Bijelo Polje je iskoristila vec korisceni naziv projekta.

- Na javniom konkursu za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpaad, Centar za ruralni razvoj Crne Gore Podgorica nije dostavio izjavu o odgovarajucem strucnom kadru.

- Na javnom konkursu za finansiranje projekata eliminisanja plasticnih kesa i drugih plasticnih materijala iz otpada,NVU "Zinak" Podgorica nije dostavio izjavu o odgovaraju'em strucnom kadru.

Nedostajucu dokumentaciju potrebno je da dostavite na e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me, u roku od pet dana.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?