Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za član/icu Radne grupe za izradu Strategije ranog razvoja djeteta

Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije ranog razvoja djeteta u Crnoj Gori za period od 2023. do 2027. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?