Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini

Objavljeno: 10.05.2021. 14:20 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela 

za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11)

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je 23. aprila 2021. godine Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), u trajanju od 10 dana, odnosno do 4. maja 2021. godine.

U skladu sa pomenutom uredbom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je u obavezi da roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objavi listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz Javnog poziva.

U vezi sa navedenim, u okviru Javnog poziva nije bilo dostavljenih prijedloga od strane nevladinih organizacija.

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?