Maske i Dubost u posjeti Ministarstvu pravde CG: Reforma pravosuđa je konkretna i efikasna, čekamo IBAR

Objavljeno: 03.04.2024. 12:18 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, susreo se sa ambasadorkom Francuske, An Mari Maske i Frederikom Dubost, sudijom za vezu, danas u Podgorici.

Ministar Milović upoznao je ambasadorku Maske i sudiju Dubost sa brojnim reformama pravosuđa koje se trenutno odvijaju u Crnoj Gori, istakavši ozbiljne infrastrukturne projekte koji su planirani za naredne decenije, uključujući izgradnju pravosudnog kvarta koji će predstavljati temelj modernizacije pravosudnog sistema.

Govorilo se i o sveobuhvatnim reformama crnogorske legislative, a posebna pažnja posvećena je Zakonu o državnom tužilastvu, Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnoscu, Zakonu o sprečavanju korupcije i Zakonu o Specijalnom državnom tužilastvu, koji su ključni za poglavlje 23 i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Istaknuta je i potreba za digitalizacijom pravosudnih institucija uz primjenu naprednih IT tehnologija i alata, što će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem pravosuđu. Ministar je naglasio važnost unapređenja sajber bezbjednosti informacionih sistema pravosuđa i informisao da je Strategija digitalizacije pravosuđa u posljenjoj fazi izrade. Ministar je takođe podsjetio da je Regionalni centar za sajber bezbjednost formiran uz podršku Ambasade Francuske i predstavlja značajan korak u zaštiti pravosudnog sistema od sajber prijetnji.

Ministar Milović je zaključio da, nakon višedecenijske zapuštenosti, pravosuđe u Crnoj Gori uveliko radi na promjenama na svim nivoima. Taj rad je vidljiv, saglasne su Maske i Dubost, koje su uputile čestitke Ministarstvu pravde na višemjesečnom aktivnom djelovanju u cilju dobijanja Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i realizacije neophodnih reformi na putu evropskih integracija. Ministar Milović poručio je da očekuje se da će, u skorijoj budućnosti, napori i rezultati postignuti u adresiranju jednog od najzahtjevnijih poglavlja - Poglavlja 23, biti prepoznati kroz pozitivan Izvještaj o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), unatoč ograničenjima u vremenu i dostupnim ekspertskim resursima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?