Prekogranična saradnja: Crna Gora i Italija jačaju partnerstvo u borbi protiv kriminala i korupcije

Objavljeno: 15.03.2024. 13:46 Autor: Ministarstvo pravde

Crna Gora i Italija imaju veliki zajednički interes da sarađuju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim poljima, ocjena je današnjeg sastanka ministra pravde Crne Gore, Andreja Milovića, sa ambasadrokom Republike Italije Andreinom Marselom i delegacijom Generalne Komande finasijske policije ove zemlje. Kriminal i veliki novac koji ga prati ne znaju za granice, i zbog toga bez međudržavne saradnje nema ni efikasne borbe protiv ovog velikog problema, zajednički je zaključak dvije delegacije.

Ministar Milović je rekao da Ministarstvo pravde radi na tekstu krovnog memoranduma koji je sa ministrom pravde Italije, Karlom Nordijem, dogovoren tokom bilateralne posjete Ministarstva pravde Crne Gore Rimu u februaru ove geodine, a on će biti okvir za međudržavnu saradnju i osnova za konkretizaciju neposredne saradnje između institucija.

Italija je pionir u borbi protiv organizovanog kriminala. Iz tog razloga, mi želimo da učimo od vas i primijenimo sva iskustva koja se mogu sprovesti kod nas. Za Crnu Goru je saradnja sa Italijom od neprocjenjive važnosti, kao iskustva i pomoć koju nam pružate i koju ćete nam pružiti na ovom polju“, kazao je ministar Milović, podsjećajući da je Crna Gora veoma zainteresovana za primjenu italijanskog modela “antimafija zakona”.

Ambasadorka Marsela je istakla da će njena zemlja i njihova finansijska policija pružiti pomoć Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala.

Prvi veoma važan korak će biti obuka za vaše kadrove i institucije koje se bave ovom problematikom, kazala je ambasadroka Marsela, dodajući da će saradnja jačati korak po korak.

General  B. Vito Đordano, načelnik II odjeljenja za međunarodne odnose, kazao je da je za borbu protiv organizvanog kriminala, osim znanja i odlučnosti, od presudne važnosti saradnja među institucijama unutar države i međunarodna saradnja.

Vrlo je mali broj krivičnih djela koja nemaju veze sa novcem, a on ne zna za granice. Zbog toga je direktna i puna saradnja među institucijama i među državama uslov uspjeha. Moć naše finansijske policije leži na državnim institucijama, poreskoj upravi, carini i na pravosuđu. Ono je naš najveći poslodavac i partner, objasnio je general finasijske policije Italije.

Ministar Milović je zahvalio gostima iz Italije na planiranoj pomoći, te kazao da Ministarstvo pravde posvećeno radi na sređivanju legislative po instukcijama iz Brisela, kako bi Crna Gora za vrijeme belgijskog predsjedavanja ispunila uslov za usvajanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR). On je goste detaljno upoznao sa ključnim aktivnostima i inicijativama koje Ministarstvo pravde sprovodi u cilju ispunjavanja EU standarda u oblasti pravosuđa, pojasnivši da su intenzitet i dinamika rada Ministarstva pravde do sada nezabilježeni u Crnoj Gori, što u Briselu jasno prepoznaju.

Radimo na izmjenama i dopunama čitavog seta zakona koji će naše zakonodatsvo učiniti efikasnim i potpuno kompatibilnim sa pravnom tekovinom EU. Time će, uz reformu i sređivanje pravosudnih institucija, naš pravosudni sistem biti potpuno spreman za pristupanje Crne Gore EU, kazao je ministar.

U delagciji koja je razgovrala sa ministrom Milovićem, osim ambasadorke Andreine Marsele i generala  B. Vito Đordana, bili su: šef kancelarije za međunarodne odnose pukovnik Alesandro Nencini, šef kancelarije za zaštitu tržišta i troškova pukovik Albert Nastasia, ekspert finansijske policije Đanpiero Karijeri.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?