Međunarodna saradnja

Ministarstvo vanjskih poslova, sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava u svakodnevnoj komunikaciji i saradnji sa partnerima, saveznicima i međunarodnim organizacijama, radi na prioritetima vanjske politike Crne Gore.

Kao članica NATO, najveće međunarodne vojno-političke organizacije na svijetu, Crna Gora dijeli zajedničke vrijednosti demokratskih i građanskih društava utemeljenih na vladavini prava, dok istovremeno posvećeno sprovodi reforme i aktivnosti u pravcu ostvarenja najvažnijeg vanjskopolitičkog prioriteta - članstva u Evropskoj uniji.

Jedan od stubova vanjskopolitičkog djelovanja i međunarodne saradnje je aktivna i prepoznatljiva uloga Crne Gore u regionu sa fokusom na unapređenje dobrosusjedskih  odnosa kako bismo iskoračili ka evropskoj budućnosti.

Crna Gora učestvuje u radu više od 30 regionalnih inicijativa, počev od ekspertskog do najvišeg političkog nivoa, usmjerenih na jačanje saradnje i uspostavljanje kontakata u različitim oblastima od nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

Takva regionalna pozicija učiniće vidljivijim aktivnosti Crne Gore na svjetskoj mapi - u Ujedinjenim nacijama i svim drugim međunarodnim organizacijama, jer je multilateralizam danas preduslov opstanka i bezbjednosti svih država, kako malih, tako i velikih, imajući u vidu brojne globalne izazove.

Bez obzira na kompleksnost međunarodnih odnosa, svaki narativ i cilj mora biti sveden na jedno – na državu Crnu Goru i naše građane, što podrazumijeva bezbjednost, sigurnost, mir, demokratski razvoj, dostojanstvo, slobodu i bogatiji život. Na putu ka ostvarenju tog cilja, crnogorska diplomatija je u službi svojih građana.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?