Milović sa američkim maršalima: podrška u formiranju pravosudne policije

Objavljeno: 18.06.2024. 09:58 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, sastao se danas sa predstavnicima Američke službe maršala (US Marshal Service) kako bi razgovarali o unapređenju bezbjednosti u pravosudnom sistemu. U okviru sastanka, predstavljena je ideja o formiranju pravosudne policije, koja bi bila zadužena za obezbjeđenje sudskih objekata, zaštitu sudija, tužilaca i drugih učesnika u pravosudnim procesima

Ministar Milović je istakao da je formiranje specijalizovane pravosudne policije od ključne važnosti za efikasniju zaštitu pravosudnih institucija i lica koja učestvuju u pravosudnim procesima.

Milović sa američkim maršalima: podrška u formiranju pravosudne policije

Formiranje pravosudne policije ima za cilj podizanje nivoa bezbjednosti u sudnicama i pravosudnim ustanovama, što će doprinijeti povećanju povjerenja građana u pravosudni sistem. Ministar Milović je izrazio zahvalnost predstavnicima Američke službe maršala na podršci i iskustvima koje su podijelili, naglašavajući da će ova saradnja biti od velikog značaja za implementaciju sličnih standarda u našoj zemlji.

Američka maršalska služba(USMS) je jedna od najstarijih i najcjenjenijih federalnih agencija za sprovođenje zakona u Sjedinjenim Američkim Državama koja djeluje u sklopu Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, a osnovana je 24. septembra 1789.godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?