Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava podržalo 99 projekata /programa NVO

Objavljeno: 23.12.2022. 14:13 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava uručilo je ranije danas 99 ugovora za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za prioritetne oblasti djelovanja.

2018. godine napravljen je značajan pomak u saradnji Vlade Crne Gore i nevladinog sektora u Crnoj Gori.

Od tada, svake godine Zakonom o nevladinim organizacijama u prioritetnim oblastima od javnog interesa opredjeljuju se finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore za projekte i programe nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih i manjinskih prava i dodatno, po još jednom osnovu, zaštitom od diskriminacije lica sa invaliditetom.U svom obraćanju prisutnim predstavnicima i predstavnicama nevladinih organizacija, ministar Gjeka je rekao da Iako brojčano mali kolektiv, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava od 2018. godine pored ostalih obaveza koje ima, planira, predlaže i prati pet sektorskih predloga za prioritetne oblasti djelovanja.

nvo

On je podsjetio da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ključni Vladin organ za kreiranje politika zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda, te da u  taj proces nastoji da uključi sve aktere koji mogu na bilo koji način doprinijeti uspješnosti istog.

Ministar je kazao kako je 2018. godine ovo Ministarstvo ostvarilo pravo na 2 miliona eura za projekte i programe nevladinih organizacija, a nadalje svake godine u prosjeku po milion i po.

U proteklih pet godina, realizovano je između 80 i 100 projekata i programa nevladinih organizacija na godišnjem nivou.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?