Ministarstvo pravde i Pravni fakultet UCG nastavljaju uspješnu saradnju

Objavljeno: 01.07.2022. 13:29 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde Marko Kovač i dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr. Aneta Spaić, održali su radni sastanak na kojem su dogovorene buduće aktivnosti koje će doprinijeti boljoj saradnji ove dvije institucije u narednom periodu.

Uspostavljnja saradnje i uključivanje studenata master i specijalisticklih studija u budućoj obuci u okviru rada Ministarstva pravde nakon planiranog preseljenja u nove prostorije Ministarstva, čime će se steći adekvatni uslovi za realizaciju dogovorenih aktivnosti, bila je jedna od tema današnjeg sastanka.

Takođe, ostavljena je i mogućnost uključivanja pravnih klinika Pravnog fakulteta u funkciji preventivne asistencije za pružanje pravne pomoći.

Iskazana je obostrana namjera za intenzivnijom saradnjom u cilju kvalitetnog uključivanja Pravnog fakulteta u cjelokupan rad državne administracije, posebno u dijelu nadležnosti i aktivnosti Ministarstva pravde i crnogorskih pravosudnih organa.

Samo zajedničkim radom i saradnjom ove dvije visoke institucije možemo ostvariti kontinuitet u obezbjeđivanju kvalitetnog kadra koji će biti budućnost crnogorskog pravosudja i državne uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?