UNHCR i Ministarstvo pravde radiće na jačanju zaštite prava raseljenih lica

Objavljeno: 06.06.2022. 13:04 Autor: Ministarstvo pravde

“Saradnja na polju strateških prioriteta biće ojačana“ poručeno je danas na sastanku između ministra pravde, Marka Kovača i šefa predstavništva UNHCR-a u Crnoj Gori, Žan Iv Bušardija.

Bušardi je kazao da je saradnja između Ministarstva i UNHCR-a do sada počivala na dobrim uslovima.

„Zadovoljni smo saradnjom, ali važno je i za UNHCR i za Crnu Goru da Pregovaračka poglavlja 23 i 24 budu u što skorijem vremenu zaokružena“, naglasio je Bušardi. On je dao poseban osvrt na pitanja državljanstva, azila, izbjeglica i interno raseljenih lica.

Ministar je kazao da je svjestan geopolitičke krize i rata u Ukrajini, koje su sa sobom donijele izazove. On je informisao Bušardija da Vlada Crne Gore ulaže velike napore po pitanju migracija, pravne sigurnosti, pružanja skloništa i regulisanja statusa državljanstva.

Ovom prilikom je poručeno da će Ministarstvo nastaviti sa normativnim radom iz svoje nadležnosti, što će biti osnov za dalje jačanje prava ranjivih kategorija, kao i rad drugih državnih organa u čijoj je direktnoj nadležnosti socijalna inkluzija pripadnika ranjivih grupa.

Na sastanku je zaključeno da će UNHCR, kao i do sada, pružati podršku Ministarstvu pravde i drugim institucijama, nastavljajući sa uspješnom saradnjom. Takvom dinamikom moguće je stvoriti uslove koji će poslužiti prevazilaženju izazova koji predstoje, imajući u vidu složenu situaciju na globalnom nivou.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?