Mitrović: Proaktivni pristup vlada i svih zainteresovanih strana ključni su za dostizanje ciljeva novog Globalnog okvira za biodiverzitet

Objavljeno: 21.07.2021. 12:42 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Drugog dana Neformalnog sastanka ministara životne sredine delegacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma koju predvodi ministar Ratko Mitrović zajedno sa v.d. generalnom direktoricom Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene Jovanom Žarić, diskutovala je o Prvom nacrtu Globalnog okvira za biodiverzitet nakon 2020. godine (post-2020 GBF) u cilju osiguranja političkog uticaja u dijelu sprječavanja gubitaka biodiverziteta, smanjenja antopogenog uticaja na prirodne resurse, te osiguranja zdrave životne sredine i održivog razvoja, a u svjetlu oporavka od COVID-19 pandemije.

Sastanak je predstavljao priliku da se utvrde smjernice za dalje unapređenje ukupnih odnosa Crne Gore i Republike Slovenije, kao i usaglase stavovi zemalja u susret predstojećoj konferenciji - strana potpisnica Konvencije o biodiverzitetu CBD (COP15), kako bi se definisale važne mogućnosti za postavljanje novog, ambicioznog pravca zaštite biodiverzoteta za narednu deceniju.

Tokom sastanka razmijenjeni su i usaglašeni stavovi između zemalja i predstavnika evropskih institucija u susret predstojećoj Konferenciji o biodiverzitetu CBD - COP 15, uključujući razmjenu dobre prakse i iskustva u oblasti uspostavljanja adekvatne zaštite i upravljanja zaštićenim područjima, i jačanju saradnje s Republikom Slovenijom u oblasti zaštite prirode, i uspostavljanju intezivnije saradnje između institucija koje se bave pitanjima zaštite prirode.

Proaktivni pristup vlada i svih zainteresovanih strana, ključni su za dostizanje ambicioznih, ali ujedno realističkih ciljeva novog Globalnog okvira za biodiverzitet, naglasio je ministar Mitrović.

Posjeta ministra Mitrovića Republici Sloveniji, osim Neformalnog sastanaka ministara za životnu sredinu, predstavila je značajnu priliku i za ostale članove delegacije koju su sačinjavali Tamara Brajović, v.d. generalne direktorice Direktorata za prirodu, Dušan Bugarin v.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju, Draško Boljević v.d. izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond) kao bi razmijenili iskustva u oblasti uspostavljanja adekvatne zaštite i upravljanja zaštićenim područjima, razmjenili iskustva i primjere dobre prakse u cilju unapređenja upravljanja otpadom uz organizovanje posjete Regionalnom centru za upravljanje otpadom iz Ljubljane i definisanju osnove za buduću saradnju Eko-fonda Crne Gore i Eko-sklada Republike Slovenije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?