Nastavljeni razgovori sa predstavnicima Sindikata Uprave policije i Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova

Objavljeno: 07.12.2022. 11:55 Autor: Ministarstvo finansija

Današnjim sastankom u Ministarstvu finansija, nastavljen razgovor ministra finansija, mr Aleksandra Damjanovića i predstavnika   Sindikata Uprave policije i Sindikata Ministasrtva unutrašnjih poslova, tokom kojeg su razmatrani zahtjevi sindikata, u odnosu na unaprjeđenje statusa službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

Pored razmatranja elemenata Granskog kolektivnog ugovora, fokus je bio na povećanju koefiicijenata na zarade. 

Tokom konstruktivnog i otvorenog dijaloga, zajednički je ocijenjeno da su napravljeni iskoraci u odnosu na prethodni sastanak.

Takođe je dogovoreno da pregovori, na ovu temu budu nastavljeni u narednim danima, kada se očekuje da bude postignut konačan dogovor, koji će biti u skladu, kako sa očekivanjima sindikalnih predstavnika, tako i sa elementima održivosti javnih finansija, a sve sa ciljem unaprjeđenja materijalnog statusa i uslova rada zaposlenih u ovoj oblasti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?