Obavještenje o produženju roka Javnog poziva za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Objavljeno: 05.07.2021. 13:07 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

OBAVJEŠTENJE

 

o produženju roka Javnog poziva za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

 

            Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 21.06.2021. godine, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), objavilo Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o  planiranju prostora i izgradnji objekata.

           

            Rok za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti bio je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, što znači do 22.07.2021. godine.

            Imajući u vidu važnost i kompleksnost materije koju je potrebno regulisati ovim zakonom, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma daje dodatni rok organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata - do 15. avgusta 2021. godine.

Molimo, s tim u vezi, zainteresovanu javnost da inicijative, predloge, sugestije i komentare, dostave u elektronskom obliku na e-mail adrese: jelena.vulanovic@mepg.gov.me i jovana.popovic@mepg.gov.me, a u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa naznakom “Javne konsultacije – izrada Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

           

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Jelena Vulanović i Jovana Popović, e-mail: jelena.vulanovic@mepg.gov.me i jovana.popovic@mepg.gov.me.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 05.07.2021.
Rok za prijavu: 15.08.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?