Objavljen NEST katalog – katalog novih iskustvenih puteva pametne turističke destinacije

Objavljeno: 04.05.2021. 14:42 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja


Projektni tim za implementaciju IPA projekta NEST u saradnji sa partnerima iz Italije i Albanije pripremio je “Catalog of new experiential paths of smart tourism destination”: 66 suggestions in Albania, Montenegro and Italy (Puglia and Molise)”, kao jedan od dokumenata na navedenom projektu.

Predmetni dokument je nastao kao jedan od rezultata Kursa za izgradnju kapaciteta (Capacity building course) i prateće aktivnosti – Selekcija ideja (Selection of ideas and companies to support in the definition of the Smart Destination Management) koji je je održan u sve tri zemlje učesnice

Navedeni Kurs za izgradnju kapaciteta „UNAPREĐENJE ZNANJA I VJEŠTINA ZA IZGRADNJU NOVE BUDUĆNOSTI PAMETNIH I ODRŽIVIH TURISTIČKIH DESTINACIJA" i razvoj inovativnih novih eksperimentalnih puteva/itenerera, je pripremljen i organizovan uz podršku Tehničkog eksperta i Projektnog tima Ministarstva ekonomskog razvoja u onlajn formatu zbog nacionalnih mjera izazvanih pandemijom Covid- 19 kao 40-časovni online kurs kroz 4 tematska modula – Održivi turizam, Upravljanje destinacijama, Ekoturizam i Digitalni marketing.

Kurs je uključivao tematske sastanke, prezentacije, grupni i individualni rad uz mentorstvo raspoređene u dvonedjeljnom periodu od 25.1-10.2.2021. godine, odražavajući nacionalne potrebe kao i potencijal za budući razvoj malih i srednjih turističkih preduzeća i preduzetnika.

U okviru javnog poziva objavljenog na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja podneseno je sedamnaest (17) aplikacija crnogorskih preduzetnika/preduzeća iz sektora turizma. Nakon sprovedene edukacije i procesa razvijanja prekograničnih itinerera, Projektni tim je do predviđenog roka primio 13 itinerera, koji su razvijeni u skladu sa dva definisana prekogranična tematska konteksta:

1. sport i priroda

2. kulturno/istorijsko naslijeđe/lokalna agrohrana.

Uskoro se očekuje i publikovanje jednog od Finalnih dokumenata na IPA projektu NEST pod nazivom - New paths for Smart Tourist Destination management in the IPA area, koji će u skladu sa dva definisana tematska konteksta obuhvatiti po dvije odabrane rute iz tri zemlje, koje će biti integrisane u dvije zajedničke prekogranične rute između Italije, Albanije i Crne Gore.

Katalog možete preuzeti OVDJE.


 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?