Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Objavljeno: 31.12.2021. 13:05 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 06-011/21-10502/1 od 5. novembra 2021. godine pod nazivom „Nauka i privreda – putevi saradnje”, Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti osnaživanja sinergije nauke i privrede u 2021. godini, donosi

 ODLUKU

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti osnaživanja sinergije nauke i privrede u 2021. godini

Odluku možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Odluka o raspodjeli - NVO
Odluka o raspodjeli - NVO
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti osnaživanja sinergije nauke i privrede u 2021. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 31.12.2021. 13:01
Preuzmi pdf 683 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?