Održan peti konsultativni sastanak povodom izrade Koncepta Prostornog plana Crne Gore

Objavljeno: 21.12.2021. 13:35 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Održan peti konsultativni sastanak povodom izrade Koncepta Prostornog plana Crne Gore

Fokus petog konsultativnog sastanka povodom izrade Koncepta Prostornog plana Crne Gore bio je na stanovništvu, mreži naselja, urbanom i ruralnom razvoju, zemljišnoj politici, uz osvrt na seizmički rizik i klimatske promjene. Koncept Plana u ovim oblastima prezentovali su Svetlana Jovanović, kao rukovodilac izrade PPCG i Ivan Nedović, ispred Direktorata za prostorno planiranje. 

Tokom izlaganja, svi prisutni su bili saglasni da posebna pažnja bude posvećena sjeveru države, koji je usljed neravnomjerne prostorne distribucije stanovništva posebno ugrožen.

Kao predlog rješenja problema date su projekcije stanovništva na nivou opština, regiona i na nivou države, prema zadatom planskom periodu do 2030. i 2040. godine, pod pretpostavkom da će spoljne migracije van Crne Gore biti minimalne, kao i da će vremenom doći do oživljavanja stopa nataliteta, posebno u Sjevernom regionu.

Dodatno, konstatovano je da bi, kako bi se dostigao projektovani broj stanovnika po regionima, bilo veoma poželjno uvesti redistributivnu demografsku politiku, to jeste, raznim podsticajnim mjerama, npr. za povećanje nataliteta, motivisati stanovništvo za život u opštinama Sjevernog regiona, kako bi se zaustavili negativni trendovi i ujedno rasteretio Središnji i Primorski region od priliva stanovništva.

Na sastanku je prikazano postojeće stanje urbanog razvoja i mreže naselja u Crnoj Gori, te ukazano je na problem preizgrađenosti pojedinih urbanih naselja i prisustvo nelegalne gradnje objekata u sva tri regiona države, pri čemu dominira Podgorica kao centar državnog značaja, kao i gradski centri u Primorskom i Središnjem regionu.

Konceptom Plana, koji je prezentovan, ukazuje se na potrebu usklađivanja razvoja naselja sa ciljevima urbanog razvoja u Evropi, pri čemu je globalni cilj: učiniti gradove i naselja bezbjednim, inkluzivnim, otpornim i održivim. Urbani izazovi su smanjenje “zakrčenosti”, obezbjeđivanje sredstava za pružanje kvalitetnih osnovnih usluga, adekvatnog stanovanja i kvalitetne infrastrukture.

Na sastanku su određene polazne osnove za definisanje zemljišne politike, na kojima treba da se zasniva buduća politika uređena prostora. Zemljišnom politikom treba utvrditi cjelovit paket mjera kojim bi se obezbijedili preduslovi za kvalitetno planiranje u smislu primjene najbolje prakse u izradi planova, aktivnog učešća ključnih aktera i javnosti u donošenju strateških odluka (planova), uz afirmaciju principa pravednosti i održivosti rješenja

Kada je u pitanju oblast klimatskih promjena, Branko Micev, ispred HMZ-a poručio je da su “klimatske promjene veoma važne sa aspekta bezbjednosti, ali i ekonomskog potencijala, između njih mora postojati balans. Crna Gora ima ogroman potencijal za razvoj solarne energije, posebno centralni i južni region, zbog broja sunčanih dana i na tome treba insistirati”.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za statistiku – MONSTAT, Inženjerske komore, Univerziteta Crne Gore, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, predstavnici crnogorskih opština, NVO sektora i predstavnici MEPG-a.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?