„Održiva arhitektura - Energetska efikasnost” - koncept budućnosti

Objavljeno: 15.10.2021. 10:23 Autor: ECO PORTAL

Četvrti Međunarodni kongres „Održiva arhitektura - energetska efikasnost” održan je prošlog vikenda u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu.

Na predavanjima su govorili eminentni svjetski stručnjaci iz oblasti održive gradnje, predstavljeni su njihovi radovi, kao i nagrađeni radovi na konkursu za mlade arhitekte, dizajnere i studente arhitekture, MIKRO EKO KUĆA 2021.

Kongresom su bile obuhvaćene sve značajne teme kojima je u fokusu održivi i ekološki pristup arhitekturi i građevinarstvu, uz upotrebu obnovljivih izvora energije. Takođe, studenti i gosti Kongresa mogli su se upoznati sa najsavremenijim metodama u projektovanju zgrada, zelenim tehnologijama, ali i sa nizom savremenih nezagađujućih i reckliranih građevinskih materijala i proizvoda. Značajan dio Kongresa bio je posvećen bioklimatskoj arhitekturi i energetskoj rehabilitaciji postojećih zgrada.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma bilo je specijalni gost na Kongresu, a medijski pokrovitelj Ecoportal, crnogorski medij koji svakodnevno izvještava o temama vezanim za zelenu tranziciju, kako kod nas, tako i svijetu. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predstavilo je značajne projekte realizovane u Crnoj Gori na temu iskorištenja i očuvanja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije. Elektroprivreda Crne Gore prezentovala je aktuelne projekte sa fokusom na solarnu energiju, a veliku pažnju gostiju privukli su projekti Solari 3000+ i Solari 500+. Takođe, kada je u pitanju solarna energija, razmijenjena su iskustva sa zemljama regiona i renomiranim stručnjacima iz ove oblasti.

Miloš Đikanović, arhitekta ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kazao je da je prije svega, Ministarstvo imalo za cilj da prezentuje sve potencijale naše države za razvoj održivih sistema gradnje, kao i energetske efikasnosti.

Kako je pojasnio, uz razgovore sa organizatorima Kongresa, uspjeli su da ostvare inicijalne dogovore za organizovanje istih ili sličnih dešavanja i u Crnoj Gori, kako bi ove teme bile i na našem pragu, svima dostupne i predstavljane od strane svjetskih eksperata.

„Uz sva dosadašnja i nova iskustva, i kontakte stečene u toku Kongresa, nadam se da ćemo uspjeti da ovaj svjetski pokret približimo i našim građanima, kako bi ove teme postale svakodnevica i nova normala u ponašanju, projektovanju i odnosu prema prostoru i prirodi. Kad pređemo taj prvi korak, približimo problematiku održive gradnje našim građanima i firmama, zapravo ćemo otvoriti vrata stvaranju novog, značajnog tržišta od kojeg ćemo svi imati benefite”, istakao je Đikanović.

Prema njegovim riječima, vrlo je važno uključiti studente tehničkih fakulteta u ove teme, kako bi nam i sami pomogli u edukaciji šire javnosti prijedlozima svojih projekata i implementacijom pomenutih sistema u sve objekte i prostorne planove.

Vladimir Lovrić, arhitekta i organizator Kongresa, kazao je da su na predavanjima imali prilike da vide slikovito prikazana izvanredna razmišljanja eminentnih stručnjaka o energetskoj efikasnosti, održivosti i ekološkim aspektima gradnje, u odnosu na prirodu i ukupno na klimatske promjene.

„Arhitektura je na posredan način postala direktan krivac za zagađenje životne sredine, pa smo imali mogućnost da vidimo koji su to novi ekološki materijali koji predstavljaju budućnost gradnje i koji omogućavaju jedan novi pristup arhitekturi i životu”, istakao je Lovrić.

Govoreći o tome da li će se u budućnosti arhitektura i urbanizam okrenuti apsolutnoj održivosti, on je dodao, da ako generalno bilo koje arhitektonsko ili urbanističko djelo ne bude sadržalo promišljanje o održivosti, ono će ugroziti osnovne izvore života, vodu, vazduh, zemlju i prirodu, a što je na duge staze apsolutno neodrživo.

Milica Mitrić, arhitektica i urednica Ecoportala, istakla je da portal ima primarni zadatak da upozna crnogorsko društvo sa procesima i svim prednostima zelene energetske tranzicije, zelene ekonomije i održivosti uopšte.

„Kao prvi crnogorski internet portal koji se, na holistički način, bavi temama iz oblasti čiste energije, energetske efikasnosti, zelene gradnje, ekologije i zaštite životne sredine, imali smo zadovoljstvo da učestvujemo sa crnogorskim timom na izložbenom sajmu četvrtog međunarodnog Kongresa „Održiva arhitektura - energetska efikasnost” sa namjerom da široj stručnoj i opštoj javnosti predstavimo dostignuća Crne Gore na polju iskorištenja prirodnih resursa, posebno obnovljivih izvora energije, sa ciljem trasiranja puta za dalji razvoj projekata ove vrste, konačno prihvatanje principa održive gradnje i energetske efikasnosti prilikom projektovanja zgrada i unapređenje investicione klime u našoj zemlji”, dodala je Mitrić.

„Posebno raduje činjenica da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao i kompanija EPCG, prepoznaju neophodnost razvoja energetski efikasne arhitekture, održive gradnje i zelene energetike, što je i prepoznato od strane regionalnih stručnjaka”, istakla je Mitrić.


Autor teksta i prezentacije: ECO PORTAL 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?