Odsjek traganja i spašavanja na moru

Odsjek traganja i spašavanja na moru – obavlja poslove organizovanja i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru; hitnog reagovanja u operacijama traganja i spašavanja ljudi i imovine i operacijama otklanjanja posljedica zagađenja sa plovnih objekata, od strane spasilačkih timova a u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru.

Služba posjeduje četri brza spasilačka čamca za hitno dejstvo te katamaran za podršku i komandni čamac u SAR zoni koje pokriva u unutrašnje morske vode, teritorijalno more i epikontinentalni pojas. Takodje, akcije traganja i spašavanja na Skadarskom jezeru se sprovode u saradnji sa državnim institucijama uključenim u Nacionalni plan traganja i spašavanja.

Tel: 030 313 088
Fax: 030 313 600

Mob: +382 67 642 179

VHF CH 12/16/24

Inmarsat C ID 426200016

Emergency number : Služba za sigurnost na moru 129
e-mail : barradio@pomorstvo.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?