Odsjek Pomorsko operativni centar (POC)

U Odsjeku Pomorsko-operativniog centra obavljaju se poslovi koji se odnose na: nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja putem VTMIS sistema i komunikacija preko GMDSS uređaja i radio službe Barradio ( VTMIS, MRCC, ORS) koji se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu ljudskih života I zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata; prikupljanje hidrografskih, okeanografakih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; poslove radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobracaja i emitovanje oglasa za pomorce o stanju na plovnim putevima

· Rad u sklopu POC Bar u izvršavanju obaveza Globalnog pomorskog sigurnosnog sistema"GMDSS" sistema i pokrivanje morskih područja A1 i A2

· Obezbjeđenje koordinacije u slučajevima traganja i spašavanja na moru

· Nadzor i kontrola pomorskog saobraćaja u skladu sa VTS procedurom

· Obezbedjivanje koordinacije u slučajevima hitnog regaovanja zagadjenja mora sa plovnih objekata

· Emitovanje vremenskih i navigacijskih upozorenja

· Emitovanje vremensakih izvještaja i radio oglasa

· Pruzanje komunikacije prilikom medicinske asistencije brodovima "MEDICO"

· Izmjena informacija o kretanju brodova u okviru "Adriatic traffic reporting" sistema

· Praćenje kretanja brodova jadranskim morem u okviru sistema za automatsku indentifikaciju brodova "AIS"

· Radiosmjeranje radio-goniometriom na VHF pomorskom području

Služba za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja koristi savremene senzore za praćenje brodova a to su:

Solid state radari, VHF primo-predajnici, meteo stanice, AIS bazne stanice, radio goniometer (RDF) i samostalni  redudantni linkovski sistem. VTMIS senzorske lokacije se nalaze na Mavrjanu, Crnom rtu i Obosniku.

VTS (Vessel Traffic Services) koji se pruža je IS (Information Service), odnosno uspostavljen je obalni VTS (Coastal VTS), koji pokriva teritorijalno more Crne Gore u skladu sa donesenim Pravilnikom I medjunarodno objevljenoj VTS procedure.

Služba za nadzor i kontolu pomorskog saobraćaja u cilju povećanja sigurnosti pomorske plovidbe I zaštite mora od zagadjenja sa plovnih objekata obuhvata:

1. prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu,
2. davanje podataka pomorskim objektima,
3. davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima.

KONTAKTI POMORSKOG OPERSTIVNOG CENTRA

VTS (Vessel traffic Services): 

Tel: 030 315 386
Fax: 030 313 600

Mob: +382 67 642 179

VHF CH 11/16/87
e-mail : vts@pomorstvo.me

 

MRCC / ORS ‘’BARRADIO’’

Tel: 030 313 088
Fax: 030 313 600

Mob: +382 67 642 179

VHF CH 12/16/24

Inmarsat C ID 426200016

Emergency number : Služba za sigurnost na moru 129
e-mail                        : barradio@pomorstvo.me


Dokumenta

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?