Okrugli sto u okviru Javne rasprave za Nacrt studije revizije za NP "Biogradska gora"

Objavljeno: 10.01.2023. 12:57 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizuje okrugli sto za stručnu javnost u okviru Javne rasprave za Nacrt studije revizije za NP "Biogradska gora", koja će se održati 18. januara 2023. godine u hotelu “Bianca” u Kolašinu, sa početkom u 10 časova.

Okrugli sto ima za cilj razmjenu informacija i mišljenja kroz multidisciplinarni pristup, sagledavajući održivu budućnost Nacionalnog parka Biogradska gora. Pored prezentacije Studije revizije za Nacionalni park “Biogradska gora” biće upriličena i prezentacija Studije o postojećem stanju Biogradskog jezera i procesima koji mogu dovesti do njegove trajne devastacije, a koja je rezultat prve faze projekta “Rehabilitacija Biogradskog jezera” koji je dio tekućeg IPA projekata “Podrška u pripremi projekata u sektoru životna sredina i klimatske akcije”.

Podsjećanje: 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, shodno članu 35 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list Crne Gore“, br. 54/16 i 18/19), pokrenulo postupak izrade Studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“, koju izrađuje Agencija za zaštitu životne sredine. U skladu sa članom 33 pomenutog zakona, kojim je definisana obaveza obezbjeđivanja javnog uvida u studiju zaštite i sprovođenja javne rasprave, koristimo priliku da vas obavijestimo da će: 

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“ biti održana u periodu od 08.12.2022. godine do 31.01.2023. godine (55 dana).

JAVNI UVID u štampanu formu Nacrta studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“ se može izvrišiti u: 

Kancelariji Sekretarijata za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin, ul. Buda Tomovića b.b. (Centar za kulturu, II sprat), svakog radnog dana od 10h do 13h,

Prostorijima Sekretarijata za urbanizam, stambeno - komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča, br. 4, svakog radnog dana u periodu od 10 od 13h,

Prostorijima Opštine Berane, ul. IV Crnogorske, br. 1, kancelarija broj 20, u terminu od 8:30 od 14 h svakog radnog dana (pauza je od 10 do 10:30h).

Molimo Vas da svoje komentare u pisanoj formi dostavite:

• Putem pošte na adresu Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, „KOMENTARI NA STUDIJU REVIZIJE“, Adresa: IV Proleterske brigade br.19, 81000, Podgorica, Crna Gora, do 12h,

• Neposredno pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ili

• Na e-mail prmepg@gmail.com i arina.maras@mepg.gov.me .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?