Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici

Objavljeno: 10.05.2022. 10:37 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u periodu od 11.05. do 1.06.2022.godine. 

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, zaključno sa 1.06.2022.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici, dana 25.05.2022. godine, od 12-14h u Sali skupštine Glavnog grada.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?