Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Počelo podnošenje zahtjeva za dodatak za djecu do šest godina

Objavljeno: 01.09.2021. 10:56 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Podnošenje zahtjeva za dodatak za djecu do šest godina je počelo danas. Pravo na dodatak ostvaruje se u centru za socijalni rad u opštini prebivališta porodice.

U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni su ili razdvojeni), podnosilac zahtjeva je roditelj kome je dijete povjereno na staranje, odnosno roditelj sa kojim dijete živi, za šta je potrebno Centru za socijalni rad dostaviti dokaz.

Građani se, u cilju smanjenja gužvi i obezbjeđivanja poštovanja epidemioloških mjera u centrima za socijalni rad, mogu informisani o rasporedu prijavljivanja za dječji dodatak na web sajtu Ministarstva finansija i socijalnog staranja na sljedećem linku: https://www.gov.me/clanak/raspored-podnosenja-zahtjeva-za-djecji-dodatak ili pozivom na besplatnu telefonsku liniju 19977.

Prema dogovorenom rasporedu, potrebno je da roditelj ili staratelj dođe u centar za socijalni rad, priloži na uvid ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMB) članova porodice.

Zahvaljujući Informacionom sistemu socijalnog staranja, postupak priznavanja prava onoj djeci koja već primaju dječji dodatak po osnovu prava iz socijalne i dječje zaštite je automatizovan te nije neophodno da građani ovim povodom dolaze u Centar za socijalni rad.

Dakle, dodatak za djecu koja su ga i do sada primala biće isplaćivan u uvećanom iznosu, počev od oktobarskog obračuna.

Takođe, počev od oktobra, pravo na dodatak za djecu može ostvariti petoro djece u porodici. Na taj način će porodice koje su korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, ostvariti pravo na dodatak za djecu i za četvrto i peto dijete u iznosu od 44 eura za svako dijete. Ovaj postupak je evidentiran automatski kroz Socijalni karton, pa nije nephodno da građani dolaze u centre za socijalni rad da bi ostvarili ovo pravo.

Primjena prava na dječji dodatak u Crnoj Gori počinje od 1. oktobra 2021.godine, a prvi dodatak za djecu biće isplaćen sredinom novembra.

Uvođenje dječjeg dodatka, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) i Vlada Crne Gore prepoznala su kao jedan od prvih koraka na putu ka održivim rješenjima za podršku i pomoć porodicama i dio paketa socijalnih servisa, koje ova Vlada uspostavlja u godini socijalne pravde.

Podsjećamo da su, uz dodatak za oko 45.000 djece, obezbjeđeni i besplatni udžbenici za sve osnovce.   

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?