Почело подношење захтјева за додатак за дјецу до шест година

Подношење захтјева за додатак за дјецу до шест година је почело данас. Право на додатак остварује се у центру за социјални рад у општини пребивалишта породице.

У случају да родитељи дјетета не живе заједно (разведени су или раздвојени), подносилац захтјева је родитељ коме је дијете повјерено на старање, односно родитељ са којим дијете живи, за шта је потребно Центру за социјални рад доставити доказ.

Грађани се, у циљу смањења гужви и обезбјеђивања поштовања епидемиолошких мјера у центрима за социјални рад, могу информисани о распореду пријављивања за дјечји додатак на web сајту Министарства финансија и социјалног старања на сљедећем линку: https://www.gov.me/clanak/raspored-podnosenja-zahtjeva-za-djecji-dodatak или позивом на бесплатну телефонску линију 19977.

Према договореном распореду, потребно је да родитељ или старатељ дође у центар за социјални рад, приложи на увид личну карту и јединствене матичне бројеве (ЈМБ) чланова породице.

Захваљујући Информационом систему социјалног старања, поступак признавања права оној дјеци која већ примају дјечји додатак по основу права из социјалне и дјечје заштите је аутоматизован те није неопходно да грађани овим поводом долазе у Центар за социјални рад.

Дакле, додатак за дјецу која су га и до сада примала биће исплаћиван у увећаном износу, почев од октобарског обрачуна.

Такође, почев од октобра, право на додатак за дјецу може остварити петоро дјеце у породици. На тај начин ће породице које су корисници права на материјално обезбјеђење, остварити право на додатак за дјецу и за четврто и пето дијете у износу од 44 еура за свако дијете. Овај поступак је евидентиран аутоматски кроз Социјални картон, па није непходно да грађани долазе у центре за социјални рад да би остварили ово право.

Примјена права на дјечји додатак у Црној Гори почиње од 1. октобра 2021.године, а први додатак за дјецу биће исплаћен средином новембра.

Увођење дјечјег додатка, Министарство финансија и социјалног старања (МФСС) и Влада Црне Горе препознала су као један од првих корака на путу ка одрживим рјешењима за подршку и помоћ породицама и дио пакета социјалних сервиса, које ова Влада успоставља у години социјалне правде.

Подсјећамо да су, уз додатак за око 45.000 дјеце, обезбјеђени и бесплатни уџбеници за све основце.   

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?