Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o sprečavnju pranja novca i finansiranja terorizma

Objavljeno: 19.11.2021. 08:43 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG” broj 41/18) daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?