Poziv za iskazivanje interesovanja za nezavisne eksperte

Objavljeno: 04.08.2022. 08:04 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

U skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 82/20) 2021. godine usvojen je Pravilnik o kriterijumima za imenovanje nezavisnih eksperata i proceduri evaluacije inovacionih programa i projekata („Službeni list Crne Gore“, br. 107/21).

Kako bi se kreirala Lista nezavisnih eksperata u skladu sa ovim pravilnikom, Ministarstvo poziva nacionalne i međunarodne eksperte da iskažu interesovanje za upis na Listu i pružanje podrške u evaluaciji inovacionih programa i projekata, kao i izvještaja.

Više o Pozivu za nezavisne evaluatore u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?