Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godina.

Objavljeno: 19.10.2021. 10:11 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Imajući u vidu veliki broj zahtjeva zainteresovanih korisnika prostora, u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će se pristupiti izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godina.

U cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg Programa, a polazeći od potrebe da se obezbijedi što veći stepen transparentnosti i omogući prerethodno učešće zainteresovanih korisnika prostora, Ministarstvo obavještava javnost da se zahtjevi za doradu Programa mogu dostavljati Ministarstvu najkasnije do 5. novembra 2021. godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?