Predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma su učestvovali na Međunarodnom Kongresu za zaštitu prirode u Marseju

Objavljeno: 10.09.2021. 11:39 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Državni sekretar za ekologiju dr Danilo Mrdak zajedno s rukovoditeljkom Direkcije za integralno upravljanje morskim i kopnenim ekosistemima u Direktoratu za prirodu, Ivanom Stojanović i predstavnicama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pomoćnicom direktora Ivanom Franetom i koordinatorkom Službe za održivi razvoj Dijanom Došljak učestvovali su na radionici za projekat „Build back a blue and stronger Mediterranean“ u organizaciji Med Fonda i Med Pana. Projekat će se finansirati iz regionalnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu u iznosu od 5 miliona EUR, u Albaniji, Alžiru, Crnoj Gori, Libanu, Maroku i Tunisu. „Ovaj regionalni projekat je od posebnog značaja i za Crnu Goru dolazi u pravom trenutku, imajući u vidu da je ovo godina koju će obilježiti proglašenje morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori. U aprilu ove godine donijeta je Odluka o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Platamuni“, u toku je procedura proglešanje Parka prirode „Katič“, dok se do kraja godine očekuje zaaštita područja Stari Ulcinj“, rekao je Mrdak. Fokus projekta predstavlja podrška uspostavljanju efikasnog upravljanja morskim zaštićenim područjima u Mediteranu, kroz obezbjeđivanje tehničke podrške, značajnih finansijskih sredstava za svakodnevno upravljanje područjima, izgradnju kapaciteta, razmjenu iskustava o upravljanju na nivou Mediterana i šire i međunarodnu saradnju u ovoj oblasti. Implementacija projektnih aktivnosti će otpočeti u julu 2022. godine, u trajanju od 5 godina.

Radionica je organizovana na marginama Svjetskog Kongresa za konzervaciju Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), na kojem su predstavnici Ministarstva učestvovali prethodnog dana, 08. septembra. Kongres se održava od 3. do 11. septembra s glavnom temom „Otpornost je u našoj prirodi“ i okuplja donosioce odluka, predstavnike civilnog društva, biznisa i akademske zajednice, sa ciljem očuvanja životne sredine i predlaganja održivih rješenja koje priroda nudi za globalne izazove. Kongres ima za cilj da unaprijedi način na koji upravljamo prirodnim resursima i životnom sredinom za ljudski, društveni i ekonomski razvoj, pozivajući na dijalog sve aktere društva, posebno u kontekstu potrebe obezbjeđivaja održivog razvoja tokom i nakon pandemije virusa Covid-19.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?