Projekat “Ponos svuda”: Predstavnici MO i VCG na seminaru o pravima LGBTIQ osoba

Objavljeno: 23.11.2021. 20:42 Autor: Ministarstvo odbrane

Petnaest zaposlenih Ministarstva odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore pohađali su dvodnevni seminar o ljudskim i manjinskim pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Seminar, koji je organizovao NVO Queer Montenegro, uz saradnju sa još dvije NVO, Juventas i Spectra, imao je za cilj da osobe zaposlene u sektoru odbrane upozna sa svim oblicima homofobije i ostalih vidova diskriminacije sa kojima se susrijeću pripadnici LGBTIQ populacije.

Riječ je o strateškom pristupu ovoj temi, koji treba dugoročno da mijenja odnos svih segmenata društva prema LGBTIQ populaciji, da doprinese razbijanju predrasuda kao polaznom temelju iz kojog proističu svi oblici netrpeljivosti, neshvatanja, neprihvatanja i, u krajnjem, do marginalizacije i nasilja nad pripadnicima ove populacije.

Između ostalog, na seminaru je bilo riječi o razlikovanju pola i roda, LGBTIQ identitetima, stereotipima i predrasudama vezanim za gejeve i lezbijke, kao i o transrodnim osobama.

Razmatrani su i oblici dalje saradnje između Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima LGBTIQ osoba.

Ovaj projekat, pod nazivom "Ponos svuda: Strateški pristup ljudskim pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori", podržali su Delegacija EU u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Seminar je održan u Kolašinu.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/3
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?