Ribarstvo

Cilj razvojne politike je održivo korišćenje raspoloživih ribljih resursa i upravljanje ribolovnom flotom na način kojim se obezbjeđuje dugoročno i ekonomski isplativo ribarstvou našoj zemlji. Ministarstvo usklađuje normative na nacionalnom nivou s načelima Zajedničke ribarske politike Evropske unije. Takođe, ostvaruje međunarodnu saradnju u skladu sa strateškim opredeljenjima, upravlja resursima, ribolovnom flotom, pravima pristupa ribolovnim vodama, akvakulturom i informacionim sistemima u ribarstvu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?